Λ. Μεσογείων 325 152 31 Χολαργός

Staurakakis

Αναλαμβανουμε Πολιτικές κηδείες είναι οι οποιες προηγούται της ταφής ή της αποτέφρωσης και δεν περιλαμβάνουν ιεροπραξίες από εκπροσώπους κάποιας θρησκείας. Γίνεται συνήθως στην ύπαιθρο ή σε μία αίθουσα τελετών, και μπορεί να περιλαμβάνει αποχαιρετιστήριους λόγους.