Λ. Μεσογείων 325 152 31 Χολαργός

Staurakakis

ΕΚΤΑΦΗ ΣΟΡΟΥ
Γραφείο Τελετών Χ. Σταυρακάκη – Δ. Τσενεμπής στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Μετά από ένα διάστημα από την τελετή της κηδείας (συνήθως 3 χρόνια) ακολουθεί η διαδικασία της εκταφής.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την εκταφή της σορού του αγαπημένου σας προσώπου.
Κατόπιν εντολής σας, διενεργούμε για την εκταφή και μεριμνούμε για τη φύλαξη και τη μεταφορά των οστών.