Λ. Μεσογείων 325 152 31 Χολαργός

Staurakakis

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΗΔΕΙΕΣ
Γραφείο Τελετών Χ. Σταυρακάκη – Δ. Τσενεμπής στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Το γραφείο τελετών Χ. Σταυρακάκη-Δ. Τσενεμπής σέβεται τον άνθρωπο και τις πεποιθήσεις του. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο απελθών εκφράζει εν ζωή την επιθυμία να ενταφιαστεί με Πολιτική Κηδεία για τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται είτε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν πιστεύουν σε κανένα δόγμα, είτε ζητήματα πεποίθησης για το αν υφίσταται ζωή μετά θάνατον, είτε απλά προσωπικές επιθυμίες των ατόμων για απόδοση διαφορετικών τιμών από εκείνες που η Εκκλησία μας έχει ορίσει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να τιμηθεί με Πολιτική Κηδεία θα πρέπει να είναι η ενημέρωση των συγγενών του και η σύνταξη της προσωπικής του διαθήκης, την οποία θα πρέπει να έχει ο ίδιος ορίσει να διαβαστεί την ημέρα του θανάτου του, αφού αυτό θα του εξασφαλίσει την πραγματοποίηση της επιθυμίας του.

Επειδή δεν είναι ευρέως γνωστό για το τι ακριβώς είναι η Πολιτική Κηδεία, εμείς έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε γι’ αυτήν, καθώς και να αναλάβουμε όλη τη διεξαγωγή της τελετής με τους όρους που θα έχει θέσει ο αποθανών και η οικογένειά του.

Η Πολιτική Κηδεία προηγείται της ταφής ή της αποτέφρωσης και δεν περιλαμβάνει ιεροπραξίες από εκπροσώπους κάποιας θρησκείας. Λαμβάνει χώρα συνήθως στην ύπαιθρο ή σε μία αίθουσα τελετών με δυνατότητα εκφώνησης αποχαιρετιστήριων λόγων. Όπως προαναφέρθηκε, για να εξασφαλιστεί η τέλεση πολιτικής και όχι θρησκευτικής κηδείας, πρέπει πρωτίστως να έχουν ενημερωθεί τα συγγενικά πρόσωπα, καθώς και να έχει συνταχθεί συμβολαιογραφική πράξη από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με το άρθρο 15 του πρόσφατου νόμου 4368/2016 (Α’ 21) που τροποποιεί τον 344/1976 (Α’143) και ορίζει:
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α’143) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α Επιλογή τόπου ενταφιασμού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού.»

Το γραφείο τελετών Χ. Σταυρακάκη-Δ. Τσενεμπής είναι δίπλα σας για να αναλάβει την οργάνωση όλης της επικείμενης τελετής, με ό,τι αυτή συνεπάγεται και με όποια διαφορετικότητα τη διακατέχει, σε συνεννόηση με τα αγαπημένα πρόσωπα του κηδευομένου. Σεβόμενοι πάντα τις επιθυμίες του συνανθρώπου μας, είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε κατά γράμμα το υπόδειγμα της επιθυμητής επικήδειας τελετής που θα θέσει ο ενδιαφερόμενος και οι συγγενείς του.

Η επιθυμία του αποθανόντα είναι για εμάς χρέος να πραγματοποιηθεί, ακόμα κι αν αυτή δε συνάδει με την παράδοση, τις τυπικές διαδικασίες ή τα στερεότυπα που επιβάλλει η κοινωνία. Το γραφείο τελετών μας είναι πάντοτε σε θέση να οργανώσει την ιδανική για τον καθένα απόδοση τιμών, αρκεί να μας ζητηθεί να την αναλάβουμε.