Λ. Μεσογείων 325 152 31 Χολαργός

Staurakakis

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ – ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ
Γραφείο Τελετών Χ. Σταυρακάκη – Δ. Τσενεμπής στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού

Μέχρι πρότινος η αποτέφρωση στην Ελλάδα δεν ήταν εφαρμόσιμη λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κέντρα για αυτήν την διαδικασία σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία που επιτρέπει την αποτέφρωση από το 2006. Πλέον η ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου είναι πραγματικότητα και στη Χώρα μας από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στην Ριτσώνα Ευβοίας. Πιο συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί η επιθυμία του ενδιαφερόμενου να μην ακολουθήσει τη θρησκευτική τελετουργία της ταφής ο νόμος 4277/2014 προβλέπει τα Άρθρα 48 και 49 περί αποτέφρωσης νεκρών. Αυτός ορίζει ρητά μεταξύ άλλων ότι για την πραγματοποίηση της αποτέφρωσης, θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη δήλωση του νεκρού, ή σε περίπτωση που αυτή δεν υπάρχει, έγγραφη επιθυμία του/της συζύγου/συντρόφου, ή αν δεν υπάρχει ούτε αυτή, έγγραφη επιθυμία των συγγενών κατά βαθμό συγγένειας με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Οι λόγοι που αρκετοί γύρω μας προτιμούν τη διαδικασία της αποτέφρωσης από εκείνη της ταφής είναι πολλοί και όχι απαραίτητα θρησκευτικοί, τους οποίους το γραφείο τελετών μας σέβεται και κατανοεί. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο αυτό μάς αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη διενέργεια επιθυμείτε όλο και συχνότερα για τρεις κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι με την αποτέφρωση δεν υφίστανται έξοδα κατασκευής ή, μελλοντικά, συντήρησης του τάφου. Δεύτερον, σε αρκετές περιπτώσεις αποφεύγονται τα αρνητικά συναισθήματα που επιφέρει η θέα του νεκρού, η εκταφή των οστών του ή ακόμα χειρότερα η θέα μιας σορού που δεν τυγχάνει πλήρους αποσύνθεσης. Τέλος, αποφεύγεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος του νεκροταφείου και της γύρω περιοχής είτε λόγω προβλήματος χωρητικότητας και κορεσμού είτε επειδή αυτό βρίσκεται συχνά κοντά σε οικιστική ζώνη. Το γραφείο τελετών Χ. Σταυρακάκη – Δ. Τσενεμπής αναλαμβάνει να μεταφέρει τη σορό του αγαπημένου σας προσώπου στο προαναφερθέν κέντρο και την διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την αποτέφρωση. Οι διαδικασίες γίνονται με κάθε υπευθυνότητα και σεβασμό στους ισχύοντες νόμους και στην σωρό.